Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Technický list

Informace o výrobku MPG-CAPS přípravek pro aditivaci paliv


Název výrobku : přípravek pro aditivaci paliv MPG-CAPS dovoz ,původ USA.

Charakteristika : chemická sloučenina –granulovaná.


  1. Identifikace výrobku : MPG-CAPS pro dodatkovou aditivaci motorových paliv Identifikace dodavatele : Zahraniční výrobce :Fuel Freedom International LLG The Media Groups Inc.USA


  1. Technické konzultace: NTL – Nezávislá Tribotechnická laboratoř č. 072 SČZL

Ostravská 425

735 41 Petřvald u Karviné

e-mail:petr.nedoba@quick.cz

Tel/fax :59 653 0898

  1. Informace o výrobku


MPG-CAPS pro dodatkovou aditivaci motorové nafty všech skupin dle EN 590.Automobilových benzínů všech skupin.Účinná látka Ferocene výrazně ekonomicky ovlivňuje proces spalování uvedených paliv.Ferocene dokonalým spalováním snižuje výfukové emise plynů a tím podstatně zlepšuje ovzduší v místech zvýšených provozů.Viz příklad plynových analýz které byly prováděny před použitím MPG caps a po aplikaci uvedeného aditívu.


MPG caps dekarbonizuje spalovací prostory a udržuje čistotu palivových systémů.Rozpouští postupně kalové úsady v palivových nádržích. Dekarbonizuje výrazně oblast prvního pístního kroužku a výstupy trysek a zážehových svíček.Tyto funkce jsou zajištěny při poměrovém mísení.Poměrové mísení je uvedeno u všech forem tablet a granulí.Výrobce nedoporučuje zvyšovat koncentraci poměrového mísení.Maximální účinnost je zaručena jen při dodržení doporučeného mísení.Zvýšením dávek není možno dosáhnout vyšší účinnosti.Přípravek MPG Caps nevytváří vlastní kalové neb karbonizační úsady.


MPG-CAPS-účinně snižuje spotřebu paliva a tímto dává předpoklad ekonomického provozu.Snížení spotřeby paliva a pokles emisí je výrazný u všech motorů jak přeplňovaných tak sférických.Po dekarbonizaci spalovacích prostor se tyto pokryjí výrazně červenou mikroskopickou ochrannou vrstvou.Uvedený jev je patrný již po ujetí pěti set km.Při výměně zážehových svíček je patrná jejich čistota a přebarvení..


MPG-CAPS-nevytváří žádné závadné sloučeniny.


Tablety a granule je možno aplikovat do paliv u starších motorů s předpokladem čistoty palivových nádrží.Tablety jsou chemicky koncipovány pro všechny druhy motorů bez ohledu na používaný druh paliva.


  1. Informace o složení látky

90 % obj.účinná chem.sloučenina Fe(C5H5)2 Ferocene

10% obj.aditiva pro stabilitu účinnosti.


1 ks tableta hmotnost 0,5g (základní provedení)

Dávkovaní – viz.přiložené –popisované poměrové mísení.  1. Návod na použití


Dodržujte uvedená poměrová mísení.Do motorových paliv přidáváme do nádrží vždy při plnění.

Tabulka poměrového mísení přiložena při každé dodávce.


  1. Poučení


Přípravky neobsahují petrochemické látky .Extremně hořlavá chem.sloučenina Skladujte v suchých prostorách.Chránit před stykem s jinými chem.látkami a otevřeným ohněm.Skladujte mimo dosah tepelných spotřebičů.(zdrojů tepla). Chraňte před dětmi.

Při náhodném požití ředit vodou, mlékem (nevyvolávat zvracení). Ihned vyhledat lékařskou pomoc.


Informace o složení jsou chráněny patentem USA.


Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s chem.přípravky a hořlavinami.

Skladujte mimo dosah dětí.

Třída nebezpečnosti I

Hasební produkty : suchá chem.pěna, vodní mlha. Při hašení používat dýchací přístroj.

Skladování : mimo dosah a blízkosti otevřeného ohně.


Biologická. účinnost : Žádná biologická účinnost. Nezpůsobuje primární poškození. Nepůsobí dlouhodobě.. .


Vyhodnocení stavů.Technickou poradenskou činnost provádí Nezávislá Tribotechnická Laboratoř – NTL – Petřvald u Karviné.


Kontrolní vzorky paliv možno zasílat poštou po telefonické konzultaci.


Nezávislá Tribotechnická Laboratoř – NTL

Ostravská 425

735 41 Petřvald u Karviné


Tel : 596 530 898

Petr Nedoba, vedoucí laboratoře - GSM: 732303111

59 6530898-mail : petr.nedoba@quick.cz


                                                                                     

    

NTL – Nezávislá Tribotechnická laboratoř č. 072 SČZL

Ostravská 425

735 41 Petřvald u Karviné

e-mail:petr.nedoba@quick.cz

Tel/fax :59 653 0898


TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek